Announcement


Notice Board


Events


Personal Interviews for Ph.D. Admission 2019-20 – Round II


 Personal interviews for Ph.D. Admission 2019-20 – Round II are scheduled on 8th and 9th December 2020 from 10.30 am onwards at ILS Law College, Pune. Candidates have already been informed about the interview process by email. 

 

The candidates are required to confirm their attendance for the interview by sending an email to [email protected] on or before 30th November 2020.

 

As communicated by the Savitribai Phule Pune University, following candidates have opted for ILS Law College Ph.D. Research Centre –

 

SNo Application ID Full Name
1 19030003646 Hafsa Muhammad Ali Khan
2 19030009802 Bhavna  Wanre
3 19030011795 Kirti Atmaram Katkar
4 19030012960 Suresh Dashrath Mansukhe
5 19030015217 Kiran Ranganath Kale
6 19030019779 Reshma Yuwaraj  Jadhav
7 19030024626 Uroosa Naireen Shahid Shaikh
8 19030026369 Pradnya Vasant Medhe
9 19030029315 Eisha
10 19030034763 Priyanka  Majumdar
11 19030037489 Anand  Vitthal Gaikwad
12 19030038871 Meenakshi Mansaram Jadhav
13 19030040427 Janhavi  Madhukar Zanje
14 19030041266 Awais Abdul Raheman
15 19030045653 Amit   Rajgopal  Dravid
16 19030046292 Rakesh Arvind Bhosale
17 19030051381 Sonia Shankar Chillarge
18 19030059091 Mansing Dhondiram Bisure
19 19030063258 Ajinkya Ravindra  Waghmare
20 19030063393 Aashay   Bhatnagar
21 19030067228 Sonali Manish Sharma
22 19030072982 Sonali  Dilip  Javalgekar
23 19030075853 Apurva Tukaram Bhilare
24 19030076538 Shikha  Dhandharia
25 19030076765 Sneha Kamalkishor Zanwar
26 19030076932 Amruta Arjun Chavan
27 19030076997 Trupti Amit Jadhav
28 19030077111 Sandeep Subhash Pardeshi
29 19030082250 Ravindra Bhimappa Chalwadi
30 19030083339 Dipak Bhaurao Patil
31 19030092545 Pratibha Rajratan Shakya
32 19030092804 Siddhant Santosh Kondarwar
33 19030099415 Hitendra  Vilaschand Shah
34 19030100622 Shital Prakash Kharat
35 19030102415 Mayur Purushottam Salunke
36 19030107466 Pragati Navanath Dhakane
37 19030114336 Pritish Kiran Oak
38 19030119782 Vidya Radhakrishna Sangale
39 19030122143 Vikas Prakash Bansode
40 19030129902 Vaishali Avinash Bankar
41 19030136484 Pradeep Chellappan
42 19030150104 Hifajatali Hidayatali Sayyed
43 19030151035 Asmita  Babasaheb Kavathekar
44 19030151417 Divya Prajyot Kale
45 19030153173 Bablu  Kumar
46 19030155302 Rohit Rahul Kamble
47 19030163152 Suraj  Gautam  Desai
48 19030163785 Santosh Subhash Pawar
49 19030164382 Rutuja Purohit
50 19030168585 Suranjali Laxman Sonkamble
51 19030169727 Vasant  Jayaram Ghag
52 19030183786 Kanchan Sachin Lotale

 

 

Director

ILS Law College Ph.D. Research Centre

Dt/21-11-2020

Personal Interviews for Ph.D. Admission 2019-20 – Round II


 Personal interviews for Ph.D. Admission 2019-20 – Round II are scheduled on 8th and 9th December 2020 from 10.30 am onwards at ILS Law College, Pune. Candidates have already been informed about the interview process by email. 

 

The candidates are required to confirm their attendance for the interview by sending an email to [email protected] on or before 30th November 2020.

 

As communicated by the Savitribai Phule Pune University, following candidates have opted for ILS Law College Ph.D. Research Centre –

 

SNo Application ID Full Name
1 19030003646 Hafsa Muhammad Ali Khan
2 19030009802 Bhavna  Wanre
3 19030011795 Kirti Atmaram Katkar
4 19030012960 Suresh Dashrath Mansukhe
5 19030015217 Kiran Ranganath Kale
6 19030019779 Reshma Yuwaraj  Jadhav
7 19030024626 Uroosa Naireen Shahid Shaikh
8 19030026369 Pradnya Vasant Medhe
9 19030029315 Eisha
10 19030034763 Priyanka  Majumdar
11 19030037489 Anand  Vitthal Gaikwad
12 19030038871 Meenakshi Mansaram Jadhav
13 19030040427 Janhavi  Madhukar Zanje
14 19030041266 Awais Abdul Raheman
15 19030045653 Amit   Rajgopal  Dravid
16 19030046292 Rakesh Arvind Bhosale
17 19030051381 Sonia Shankar Chillarge
18 19030059091 Mansing Dhondiram Bisure
19 19030063258 Ajinkya Ravindra  Waghmare
20 19030063393 Aashay   Bhatnagar
21 19030067228 Sonali Manish Sharma
22 19030072982 Sonali  Dilip  Javalgekar
23 19030075853 Apurva Tukaram Bhilare
24 19030076538 Shikha  Dhandharia
25 19030076765 Sneha Kamalkishor Zanwar
26 19030076932 Amruta Arjun Chavan
27 19030076997 Trupti Amit Jadhav
28 19030077111 Sandeep Subhash Pardeshi
29 19030082250 Ravindra Bhimappa Chalwadi
30 19030083339 Dipak Bhaurao Patil
31 19030092545 Pratibha Rajratan Shakya
32 19030092804 Siddhant Santosh Kondarwar
33 19030099415 Hitendra  Vilaschand Shah
34 19030100622 Shital Prakash Kharat
35 19030102415 Mayur Purushottam Salunke
36 19030107466 Pragati Navanath Dhakane
37 19030114336 Pritish Kiran Oak
38 19030119782 Vidya Radhakrishna Sangale
39 19030122143 Vikas Prakash Bansode
40 19030129902 Vaishali Avinash Bankar
41 19030136484 Pradeep Chellappan
42 19030150104 Hifajatali Hidayatali Sayyed
43 19030151035 Asmita  Babasaheb Kavathekar
44 19030151417 Divya Prajyot Kale
45 19030153173 Bablu  Kumar
46 19030155302 Rohit Rahul Kamble
47 19030163152 Suraj  Gautam  Desai
48 19030163785 Santosh Subhash Pawar
49 19030164382 Rutuja Purohit
50 19030168585 Suranjali Laxman Sonkamble
51 19030169727 Vasant  Jayaram Ghag
52 19030183786 Kanchan Sachin Lotale

 

 

Director

ILS Law College Ph.D. Research Centre

Dt/21-11-2020

Announcement


Notice Board