Announcement


Notice Board


Events


Central Sector Scheme for TOP CLASS EDUCATION IN COLLEGE FOR OBC, EBC AND DNT STUDENTS : 2023-24


महत्वाची नोटीस 

भारत सरकार द्वारे शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून सुरु केलेल्या “CENTRAL SECTOR SCHEME OF TOP CLASS EDUCATION IN COLLEGE FOR OBC, EBC AND DNT STUDENTS” या शिष्यवृत्तीकरीता आयएलएस विधी महाविद्यालयाची निवड करण्यात आली आहे. सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी  प्रथम वर्षाच्या पात्र  विद्यार्थ्यांकडून गूगल  फॉर्मद्वारा अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सर्व अर्जदार विद्यार्थ्यांची माहिती संकलित करून गुणवत्तेच्या आधारे या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्याने पात्रता परीक्षेत (MH – CET)  मिळवलेल्या गुणांच्या आधारावर ही निवड केली जाणार आहे.

किमान पात्रता व अटी –

१.     अर्जदार भारतीय नागरिक व महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.

२.     अर्जदार इतर कोणत्याही शिष्यवृत्तीचा / स्टायपेंड लाभार्थी नसावा.

३.     अर्जदाराच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न रु. २.५० लाखापर्यंत असावे.

४.     ही शिष्यवृत्ती पदवी व पदव्युत्तर व्यवसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यासाठी आहे. मात्र कोणताही पदविका अभ्यासक्रम तसेच पत्राद्वारा व दूरस्थ शिक्षणासाठी (Diploma, Correspondence Courses & Distance Education) ही शिष्यवृत्ती योजना लागू नाही.

गूगल फॉर्म ची लिंक –

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5rqZ-awvEqwPPqrtfyjvjOnEVuKS06izH5DkQBW9LwBVuLQ/viewform?usp=sf_link

 फॉर्म सोबत खालील कागदपत्रे जोडावीत –

 1. सी ई टी स्कोर कार्ड (CET Score Card)
 2. कॉलेज फी पावती
 3. उत्पन्नाचा दाखला  (वर्ष २०२२-२०२३ = 31 मार्च 2024 पर्यंतच वैध राहील) (Original)
 4. जात प्रमाणपत्र (स्वासाक्षांकित प्रत)
 5. जात वैधता प्रमाणपत्र (स्वासाक्षांकित प्रत)
 6. दहावी मार्कशीट
 7. बारावी मार्कशीट
 8.  पदवी मार्कशीट (फक्त एल एल बी विद्यार्थ्यासाठी)

सर्व इच्छुक विद्यार्थ्यांनी  गूगल फॉर्मद्वारे आपली माहिती २५ डिसेंबर २०२३ पूर्वी सादर करावी. उशिरा आलेले किंवा अर्धवट भरलेले अर्ज शिष्यवृत्तीसाठी विचारात घेतले जाणार नाहीत. अधिक माहितीसाठी काउंटर नंबर १ वर संपर्क साधावा.

Central Sector Scheme for TOP CLASS EDUCATION IN COLLEGE FOR OBC, EBC AND DNT STUDENTS : 2023-24


महत्वाची नोटीस 

भारत सरकार द्वारे शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून सुरु केलेल्या “CENTRAL SECTOR SCHEME OF TOP CLASS EDUCATION IN COLLEGE FOR OBC, EBC AND DNT STUDENTS” या शिष्यवृत्तीकरीता आयएलएस विधी महाविद्यालयाची निवड करण्यात आली आहे. सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी  प्रथम वर्षाच्या पात्र  विद्यार्थ्यांकडून गूगल  फॉर्मद्वारा अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सर्व अर्जदार विद्यार्थ्यांची माहिती संकलित करून गुणवत्तेच्या आधारे या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्याने पात्रता परीक्षेत (MH – CET)  मिळवलेल्या गुणांच्या आधारावर ही निवड केली जाणार आहे.

किमान पात्रता व अटी –

१.     अर्जदार भारतीय नागरिक व महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.

२.     अर्जदार इतर कोणत्याही शिष्यवृत्तीचा / स्टायपेंड लाभार्थी नसावा.

३.     अर्जदाराच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न रु. २.५० लाखापर्यंत असावे.

४.     ही शिष्यवृत्ती पदवी व पदव्युत्तर व्यवसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यासाठी आहे. मात्र कोणताही पदविका अभ्यासक्रम तसेच पत्राद्वारा व दूरस्थ शिक्षणासाठी (Diploma, Correspondence Courses & Distance Education) ही शिष्यवृत्ती योजना लागू नाही.

गूगल फॉर्म ची लिंक –

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5rqZ-awvEqwPPqrtfyjvjOnEVuKS06izH5DkQBW9LwBVuLQ/viewform?usp=sf_link

 फॉर्म सोबत खालील कागदपत्रे जोडावीत –

 1. सी ई टी स्कोर कार्ड (CET Score Card)
 2. कॉलेज फी पावती
 3. उत्पन्नाचा दाखला  (वर्ष २०२२-२०२३ = 31 मार्च 2024 पर्यंतच वैध राहील) (Original)
 4. जात प्रमाणपत्र (स्वासाक्षांकित प्रत)
 5. जात वैधता प्रमाणपत्र (स्वासाक्षांकित प्रत)
 6. दहावी मार्कशीट
 7. बारावी मार्कशीट
 8.  पदवी मार्कशीट (फक्त एल एल बी विद्यार्थ्यासाठी)

सर्व इच्छुक विद्यार्थ्यांनी  गूगल फॉर्मद्वारे आपली माहिती २५ डिसेंबर २०२३ पूर्वी सादर करावी. उशिरा आलेले किंवा अर्धवट भरलेले अर्ज शिष्यवृत्तीसाठी विचारात घेतले जाणार नाहीत. अधिक माहितीसाठी काउंटर नंबर १ वर संपर्क साधावा.

Announcement


Notice Board